Tù phối quang có bệ đặt dùng ngoài trời

TỦ PHỐI QUANG CÓ BỆ ĐẶT DÙNG NGOÀI TRỜI

Tù phối quang có bệ đặt dùng ngoài trời

– Sử dụng module 12 cổng NTM trượt vào rãnh tủ.

– Vỏ tủ bằng nhựa Composite hoặc Inox.

– Bao gồm: Vỏ tủ có bệ CPS288 có thể mở rộng lên tới 288FO (Gồm 288FO vào VÀ 288FO ra), module NTM 12 cổng, đầu adapter SC hoặc FC, bó dây nối quang loại 12 sợi, dây nhảy quang dài 3 mét để đấu chéo bên trong tủ.