THIẾT BỊ THU QUANG HAI CHIỀU NGOÀI TRỜI WR-1004-JL

THIẾT BỊ THU QUANG HAI CHIỀU NGOÀI TRỜI WR-1004-JL

2 cổng của mức sản lượng trung bình (103dBuv) 52-870MHz/87-870MHz về phía trước băng thông băng thông trở lại 5-42MHz/5-65MHz (Lựa chọn) Tình trạng giao diện giám sát tương thích với đa giao thức phạm vi nhận quang: 2 dBm đến-6dBm 15 Ampe điện đi qua chiếu sáng chống sét cho mỗi đầu vào và đầu ra giao diện.