Node quang ngoài trời WR-1002-ML-GD & WR-1002-MLD-GD (Đầu ra độc lập hai chiều )

  • Chức năng quang học AGC, bộ suy giảm cố định và bộ cân bằng.
  • LED chỉ thị công suất quang học, hỗ trợ Ethernet transponder.
  • Có đường dẫn có thể được trang bị các thành phần chế độ chụp RFOG.
  • Hai chiều độc lập khuếch đại đầu ra, đúc nhôm nhà ở không thấm nước.
  • Dòng WR-1002-ML-GD là các nút quang nhỏ có thể cung cấp mức đầu ra hai chiều cao và độc lập. Nó phù hợp cho 1GHz CATV hai chiều HFC network. There biến đường dẫn thông qua chuyên nghiệp điện tử RF điện tử biến suy giảm chip để thay thế truyền thống tri-nhà nước chuyển đổi, và có thể có tùy chọn RFOG burst chế độ trở lại đường dẫn linh kiện. Nó có thể được trang bị với 1 phía trước đường dẫn quang nhận mô-đun, 1 mô-đun truyền dẫn đường dẫn trả về và 1 mô-đun transponder Ethernet.

    WR-1002-MLD-GD là loại mô-đun, Hiệu suất và chỉ số kỹ thuật giống như WR-1002-ML-GD.