Node quang 4 cổng WR-8604DJ

Node quang 4 cổng WR-8604DJ – Nút quang

1. Với bộ chuyển đổi quang điện PIN và đáp ứng cao.

2. Tối ưu hóa thiết kế mạch, sản xuất quá trình SMT, đường dẫn tín hiệu tối ưu,

3. Với vi mạch suy giảm RF chuyên dụng, tốt tuyến tính của sự suy giảm RF và bình đẳng và độ chính xác cao.

4. GaAs khuếch đại, sản lượng tăng gấp đôi đầu ra, tăng cao và biến dạng thấp.

5. Điều khiển vi xử lý tình trạng làm việc, LED hiển thị tất cả các thông số.

6. Tối ưu hóa hiệu suất AGC, khi phạm vi công suất đầu vào là -9 ~ 2dBm, đòn bẩy đầu ra, CTB và CSO giữ liên tục.

7. Sao lưu dữ liệu giao diện truyền thông, thuận tiện để kết nối với quản lý mạng lưới trả lời, kết nối với hệ thống quản lý mạng.Giải trí WP