Máy Test cáp HD-LINK HD-TESTER USB

Máy Test cáp HD-LINK HD-TESTER USB

– Thiết bị test cáp mạng và cáp USB, sử dụng cho đầu nối RJ45 và USB.

– Test cáp USB A to A và A to B (Cáp máy in…)

máy test dây mạng