Máy Test cáp HD-LINK HD-TESTER SPEED

Máy Test cáp HD-LINK HD-TESTER SPEED

– Thiết bị test tốc độ cáp mạng, cáp điện thoại, sử dụng cho đầu nối RJ45, RJ12 và RJ11.

– Điều chỉnh được tốc độ test.

máy test dây mạng