Máy Test cáp HD-LINK HD-TESTER 01

Máy Test cáp HD-LINK HD-TESTER 01

– Thiết bị test cáp mạng và điện thoại, sử dụng cho đầu nối RJ45 và RJ11.

máy test dây mạng