Máy hàn cáp quang Sumitomo z1c

Máy hàn cáp quang Sumitomo z1c

máy hàn cáp quang

Máy hàn căn chỉnh lõi trực tiếp cấu hình CAO
T/gian hàn nối: 7 giây
T/ gian gia nhiệt: 20 giây
Suy hao mối hàn trung bình: 0.02dB