Măng xông cáp quang CSC-1044

Măng xông cáp quang CSC-1044

Măng xông cáp quang CSC-1044

– Măng xông cơ khí bảo vệ mối hàn cáp quang.

– 6 cổng cáp ra, vào 2 đầu măng xông.

– Vỏ 2 mảnh làm kín bằng cơ khí siết ốc.

– Vật liệu làm từ hợp chất Polymer ABS.

– Dùng treo cột, tường, cống bể.

– Đầy đủ phụ kiện: Khay nối và ống co nhiệt.