Măng xông cáp quang CSC-1033

Măng xông cáp quang CSC-1033

Măng xông cáp quang CSC-1033

–       Măng xông cơ khí bảo vệ mối hàn cáp quang.
–       4 cổng cáp ra, vào 2 đầu măng xông.
–       Vỏ 2 mảnh làm kín bằng cơ khí siết ốc.
–       Vật liệu làm từ hợp chất Polymer ABS.
–       Dùng treo cột, tường, cống bể.
–       Đầy đủ phụ kiện: Khay nối và ống co nhiệt.