Măng xông cáp quang CSC-1010

Măng xông cáp quang CSC-1010

Măng xông cáp quang CSC-1010

– Măng xông cơ khí bảo vệ mối hàn cáp quang.

– Dạng mũ chụp, dùng để treo cột.

– 4 cổng cáp ra vào nằm cùng 1 phía.

– Vật liệu hợp chất Polymer .

– Đầy đủ phụ kiện: Khay nối, ống co nhiệt.

– Kích thước: 205mm x432mm