IPTV COMBINE 8X

IPTV COMBINE 8X

THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH IPTV

IPTV Combine 8X là bao gồm toàn bộ IPTV trong một hộp:
VoD server, DVB để IP gateway, IPTV middleware & thanh toán
Các NetUP IPTV Combine 8x là một tất cả-trong-thiết bị được thiết kế để cung cấp IPTV và VoD đến hơn 1000 người. Thiết bị này bao gồm IPTV middleware và thanh toán có khả năng xử lý lên đến 1000 IP hộp set-top, DVB đến cổng IP với 8 đầu vào DVB phổ quát và 8 CI khe, máy chủ VoD cho 50 luồng đồng thời với 1 TB của không gian ổ cứng để lưu trữ nội dung video.

THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH IPTV