Giắc nối Kim F5-RG11 loại ép ngang

Giắc nối Kim F5-RG11 loại ép ngang

Giắc nối Kim F5-RG11 loại ép ngang
Giắc Kim F5 – RG11 loại ép ngang khi thi công có thể kết hợp kìm bóp giắc Hanlong HT-106, Dao tiện cáp Hanlong HT-351