Giắc nối F5-RG11 loại ép ngang

Giắc nối F5-RG11 loại ép ngang

Giắc nối F5-RG11 loại ép ngang
Hãng sản xuất Softel
Bảo hành: 12 tháng
Tính năng: Giắc nối cáp RG11
Model: Softel