Dụng cụ tách dây treo cáp QR540 Model MRT-QR540

Dụng cụ tách dây treo cáp QR540 Model MRT-QR540

Dao tách dây treo

Dụng cụ tách dây treo cáp QR540 Model:MRT-QR540, tách dây treo trên vỏ cáp QR540 và làm đẹp vỏ PE sau khi tách dây cáp cứng. Dụng cụ tách dây treo cáp QR540 từ đầu sợi cáp, và công cụ cắt loại bỏ các messenger ở giữa của một cuộc chạy cáp. Sử dụng được trên cáp loại cáp QR540 . Dụng cụ tách dây treo cáp QR540 Model:MRT-QR540 tách được các dây treo trên bất kỳ kích cỡ bất kỳ PIII, T10, TX10 hoặc cáp MC2 và .320 “từ 1.125” cáp CommScope® Reach®. Dụng cụ tách dây treo cáp QR540 : MRT-QR540 còn được sử dụng trên các .540 “, .715” và .860 “QR.