Dây nhảy quang Single-mode SC/UPC-FC/UPC

Dây nhảy quang Single-mode SC/UPC-FC/UPC

Dây nhảy quang SC/UPC-FC/UPC Single-mode, chiều dài 3 mét, 5 mét, 10 mét, 20 mét, 30 mét…dùng được cho các thiết bị chuyển đổi quang điện, thiết bị mạng và các thiết bị quang viễn thông khác.

Dây nhảy quang Single-mode SC/UPC-FC/UPC
Dây nhảy Quang các loại đầu nối FC,SC,LC – Fiber optic pathcord là một đoạn ngắn sợi quang có đường kính 0.9, 2.4, 3.0mm. Hai đầu được gắn sẵn đầu nối quang ( Adapter) hai đầu này có thể là PC, UPC, APC.

 • Đặc trưng: Suy hao chèn thấp
 • Ứng dụng: Mạng cáp quang, mạng CATV, mạng internet FTTH.

Một số loại Dây nhảy quang Single mode, Simplex.

Dây nhảy quang Single-mode SC/UPC-FC/UPC

 • Dây nhảy quang 3.0, dài 3m, simplex, các loại đầu nối SC – LC
 • Dây nhảy quang 3.0, dài 3m, simplex, các loại đầu nối FC
 • Dây nhảy quang 3.0, dài 5m, simplex, các loại đầu nối SC – LC
 • Dây nhảy quang 3.0, dài 5m, simplex, các loại đầu nối FC
 • Dây nhảy quang 3.0, dài 10m, simplex, các loại đầu nối SC – LC
 • Dây nhảy quang 3.0, dài 10m, simplex, các loại đầu nối FC
 • Dây nhảy quang 3.0, dài 15m, simplex, các loại đầu nối SC – LC
 • Dây nhảy quang 3.0, dài 15m, simplex, các loại đầu nối FC
 • Dây nhảy quang 3.0, dài 20m, simplex, các loại đầu nối SC – LC
 • Dây nhảy quang 3.0, dài 20m, simplex, các loại đầu nối FC
 • Dây nối quang 0.9, dài 1,5m, simplex, các loại đầu nối SC/UPC
 • Dây nối quang 0.9, dài 1,5m, simplex, các loại đầu nối SC/APC