Đầu nối quang SC/APC

Đầu nối quang chuẩn SC/APC còn gọi là Adapter SC/APC dùng để làm cầu nối giữa dây nhảy quang và các thiết bị chuyển đổi quang điện, có chức năng tương tự như một Patchpanel, Adapter quang này được lắp đặt trên thanh Blank trong các hộp phối quang (Hộp ODF)

Đầu nối quang SC/APC

Tại sao lại cần sử dụng đầu nối quang?

Chức năng của Adapter quang chúng được lắp trong các hộp phối quang trong nhà và chúng dùng để nối và cố định điểm nối giữa dây nhảy quang hoặc dây hàn quang với các thiết bị chuyển đổi vì thế với Adapter quang SC/APC này nó như là trái tim của hộp phối quang ODF

Đầu nối quang SC/APC